loading...

سیاست یعنی عشق

روش‌های معمول برای طبخ بادمجان از خورشت گرفته تا دلمه و کشک بادمجان و...در آشپزخانه بسیاری از کدبانوهای ایرانی جای مخصوصی دارد. این بار می‌خواهیم به روش طبخی برای این خوشمزه سیاه بپردازیم که